Lịch trình các sự kiện

January 11 - 30, 2017  Vị trí: Crown Casino, Melbourne
Ngày tháng Sự kiện Buy-in:
No Limit Hold'em - Opening Event Day 1 Flight 1 (Event #1)
Buy-in: 1,025 AUD
H.O.R.S.E. (Event #2)
Buy-in: 2,250 AUD
No Limit Hold'em - Shot Clock Shootout (Event #3)
Buy-in: 1,025 AUD
Pot Limit Omaha (Event #4)
Buy-in: 1,025 AUD
No Limit Hold'em - Mix Max (Event #5)
Buy-in: 1,025 AUD
No Limit Hold'em - Six Max (Event #6)
Buy-in: 1,025 AUD
8 Game Mixed Event (Event #7)
Buy-in: 2,250 AUD
No Limit Hold'em - Accumulator Day 1 Flight 1 (Event #8)
Buy-in: 1,025 AUD
No Limit Hold'em - $25,000 Challenge Day 1 (Event #9)
Buy-in: 24,000 AUD
No Limit Hold'em - Bounty Event (Event #10)
Buy-in: 1,500 AUD
No Limit Hold'em - Main Event Day 1 Flight 1 (Event #11)
Buy-in: 10,000 AUD
No Limit Hold'em - $100,000 Challenge (Event #12)
Buy-in: 98,000 AUD
No Limit Hold'em - Terminator (Event #13)
Buy-in: 1,025 AUD
No Limit Hold'em - Australian Poker Hall of Fame (Event #14)
Buy-in: 1,025 AUD
No Limit Hold'em/PLO (Event #15)
Buy-in: 1,025 AUD
Pot Limit Omaha Hi-Lo (Event #16)
Buy-in: 1,025 AUD
No Limit Hold'em (Event #17)
Buy-in: 2,250 AUD
No Limit Hold'em - The Aussie Millions Tournament of Champions (Event #18)
Buy-in: 1,025 AUD
Pot Limit Omaha (Event #19)
Buy-in: 2,250 AUD
No Limit Hold'em - Shot Clock Six Max (Event #20)
Buy-in: 2,250 AUD
No Limit Hold'em - 'Deep Freeze' Day 1 (Event #21)
Buy-in: 1,300 AUD
No Limit Hold'em - Six Max (Event #22)
Buy-in: 4,700 AUD
No Limit Hold'em - $250,000 Challenge Day 1 (Event #23)
Buy-in: 245,000 AUD
No Limit Hold'em - Shot Clock Turbo (Event #24)
Buy-in: 1,025 AUD
Pot Limit Omaha (Event #25)
Buy-in: 4,700 AUD
No Limit Hold'em - Hyper Turbo 10/10/10 (Event #26)
Buy-in: 1,025 AUD

The Hendon Mob