Lịch trình các sự kiện

December 07 - 18, 2018  Vị trí: Hilton Prague Hotel, Prague
Ngày tháng Sự kiện Buy-in:
No Limit Hold'em - 8 Handed #2
Buy-in: €10,300
No Limit Hold'em - Freezeout #1
Buy-in: €1,100
EPT National Qualifier #3
Buy-in: €125
No Limit Hold'em - EPT National Day 1A #4
Buy-in: €1,100
Event #1 Day 2
Buy-in: €0
Event #2 Day 2
Buy-in: €0
€1,100 Cash Qualifier #5
Buy-in: €120
€1,100 Cash Qualifier #6
Buy-in: €120
No Limit Hold'em - Hyper Turbo #7
Buy-in: €1,100
No Limit Hold'em - EPT National Day 1B #4
Buy-in: €1,100
Event #2 Day 3
Buy-in: €0
EPT Super High Roller Qualifier #8
Buy-in: €5,200
No Limit Hold'em - EPT National Day 1C #4
Buy-in: €1,100
No Limit Hold'em - Hyper Turbo #9
Buy-in: €1,100
No Limit Hold'em - EPT Cup Day 1B #10
Buy-in: €330
No Limit Hold'em - Hyper Turbo Knockout #13
Buy-in: €2,150
EPT Main Event Qualifier
Buy-in: €600
No Limit Hold'em - EPT Cup Day 1A #10
Buy-in: €330
EPT National Day 2
Buy-in: €0
No Limit Hold'em - EPT Super High Roller #11
Buy-in: €50,000
EPT National Day 3
Buy-in: €1,100
EPT Cup Final Day
Buy-in: €330
No Limit Hold'em - EPT National High Roller #14
Buy-in: €2,200
EPT Super High Roller Day 2
Buy-in: €0
EPT Main Event Qualifier #15
Buy-in: €800
EPT Main Event Qualifier #16
Buy-in: €550
EPT National Final Day
Buy-in: €1,100
Turbo Satellite to €25,000 #20
Buy-in: €2,700
EPT Main Event Qualifier #19
Buy-in: €550
EPT Main Event Qualifier #18
Buy-in: €800
EPT National High Roller Final Day
Buy-in: €0
EPT Super High Roller Final Day
Buy-in: €0
No Limit Hold'em - EPT Prague Main Event Day 1A #17
Buy-in: €5,300
No Limit Hold'em - Turbo #24
Buy-in: €550
No Limit Hold'em - Hyper Turbo #23
Buy-in: €2,150
No Limit Hold'em - Single Day Event #21
Buy-in: €25,000
No Limit Hold'em - EPT Prague Main Event Day 1B #17
Buy-in: €5,300
Pot Limit Omaha #22
Buy-in: €1,100
EPT Prague Main Event - Day 2
Buy-in: €0
Event #22 Final Day
Buy-in: €1,100
No Limit Hold'em #25
Buy-in: €2,200
Pot Limit Omaha #26
Buy-in: €10,300
No Limit Hold'em - Weekend Super Stack Day 1A #27
Buy-in: €330
Turbo Satellite to €25,000 #28
Buy-in: €2,700
Event #25 Final Day
Buy-in: €2,200
No Limit Hold'em - Hyper Turbo #31
Buy-in: €1,100
EPT High Roller Qualifier #30
Buy-in: €1,650
No Limit Hold'em - Weekend Super Stack Day 1C #27
Buy-in: €330
No Limit Hold'em - Weekend Super Stack Day 1B #27
Buy-in: €330
No Limit Hold'em - Single Day Event #29
Buy-in: €25,000
Event #26 Final Day
Buy-in: €10,300
EPT Prague Main Event - Day 3
Buy-in: €0
EPT High Roller Qualifier #33
Buy-in: €1,100
No Limit Hold'em - Hyper Turbo Knockout#37
Buy-in: €2,150
No Limit Hold'em - Turbo Win The Button #36
Buy-in: €330
No Limit Hold'em - Freezeout #35
Buy-in: €1,100
No Limit Hold'em - EPT Prague High Roller #34
Buy-in: €10,300
H.O.R.S.E. #32
Buy-in: €550
EPT Prague Main Event - Day 4
Buy-in: €0
Weekend Super Stack - Final Day
Buy-in: €330
No Limit Hold'em #39
Buy-in: €10,300
No Limit Hold'em - Deep Stack #38
Buy-in: €2,200
Event #35 Final Day
Buy-in: €1,100
EPT Prague High Roller Day 2
Buy-in: €10,300
EPT Prague Main Event - Day 5
Buy-in: €0
EPT Prague Main Event - Final Day
Buy-in: €0
Event #38 Final Day
Buy-in: €2,200
EPT Prague High Roller - Final Day
Buy-in: €10,300
Event #39 Final Day
Buy-in: €10,300
No Limit Hold'em - Turbo #40
Buy-in: €220
No Limit Hold'em - Turbo 6 Handed #41
Buy-in: €2,150
No Limit Hold'em - Turbo 6 Handed #42
Buy-in: €5,200
No Limit Hold'em - Super Hyper Turbo #43
Buy-in: €1,100

The Hendon Mob