Liên hệ

Bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến ​​đóng góp cho PokerNews liên quan đến thiết kế, nội dung, các tính năng mới hoặc đề xuất kinh doanh không? Có lẽ bạn muốn đóng góp một số ý tưởng và làm thế nào chúng ta có thể triển khai chúng trên trang web để phù hợp tốt hơn với nhu cầu của bạn? Có lẽ bạn đã nhận thấy rằng một số trang web đang ăn cắp tin tức và thông tin khác từ PokerNews ? Nếu vậy, hãy vui lòng gửi chúng tôi một email

. Tất cả các thông tin liên lạc với PokerNews thông qua trang này phải được viết bằng tiếng Anh. Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi bằng tiếng mẹ đẻ của bạn, thì hãy làm như thế này để phù hợp sub-domain . Tất cả những nỗ lực liên lạc ở đây tại pokernews.com mà không phải bằng tiếng Anh sẽ không được trả lời.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về PokerNews các giải đấu đặc biệt và các freeroll, xin vui lòng viết một email đến [email protected] directly