Theo dõi trên RSS

PokerNews.com RSS là gì?

RSS là một công cụ để cung cấp cho bạn mọi cập nhật mới trên website vào RSS-reader của bạn để bạn luôn luôn cập nhật được tất cả các tin tức. Bạn sẽ không cần phải truy cập vào website để kiểm tra xem có các bài viết mới hoặc tin tức mới hay không, bạn sẽ nhận được chúng trong thời gian nhanh nhất nếu bạn theo dõi trên RSS.

Vậy hình thức này hoạt động như thế nào?

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về RSS tại đây: http://www.whatisrss.com

RSS feed URL

Open in new tab