Lịch trình các sự kiện

June 22 - 30, 2019  Vị trí: Casino Gran Madrid, Madrid
Ngày tháng Sự kiện Buy-in:
No Limit Hold'em - Weekend Deep Stack Day 1A (Event #1)
Buy-in: €150
No Limit Hold'em - Weekend Deep Stack Day 1B (Event #1)
Buy-in: €150
No Limit Hold'em - Weekend Deep Stack Day 1C (Event #1)
Buy-in: €150
Qualifier to €2,200 Event (Event #2)
Buy-in: €250
Weekend Deep Stack Day 2
Buy-in: €0
No Limit Hold'em - Deep Stack (Event #4)
Buy-in: €330
No Limit Hold'em Day 1 (Event #3)
Buy-in: €2,200
Pot Limit Omaha (Event #5)
Buy-in: €275
Qualifier to EPT Open Main Event (Event #6)
Buy-in: €130
NLH Day 2
Buy-in: €0
Qualifier to EPT Open Main Event (Event #8)
Buy-in: €130
No Limit Hold'em - Knockout (Event #7)
Buy-in: €220
No Limit Hold'em (Event #9)
Buy-in: €550
Qualifier to EPT Open Main Event (Event #10)
Buy-in: €130
Qualifier to EPT Open Main Event (Event #11)
Buy-in: €250
Qualifier to EPT Open Main Event (Event #13)
Buy-in: €130
Qualifier to EPT Open Main Event (Event #14)
Buy-in: €250
No Limit Hold'em - EPT Open Madrid Main Event Day 1A (Event #12)
Buy-in: €1,100
No Limit Hold'em - EPT Open Madrid Main Event Day 1B (Event #12)
Buy-in: €1,100
No Limit Hold'em (Event #15)
Buy-in: €330
No Limit Hold'em - EPT Open Madrid Main Event Day 1C (Event #12)
Buy-in: €1,100
EPT Open Madrid Main Event Day 2
Buy-in: €1,100
No Limit Hold'em - EPT Cup Day 1A (Event #16)
Buy-in: €220
No Limit Hold'em Day 1 (Event #17)
Buy-in: €550
Qualifier to EPT High Roller (Event #18)
Buy-in: €600
No Limit Hold'em - EPT Cup Day 1B (Event #16)
Buy-in: €220
NLH Day 2
Buy-in: €0
No Limit Hold'em - EPT Cup Day 1D (Event #16)
Buy-in: €220
No Limit Hold'em - EPT High Roller Day 1 (Event #20)
Buy-in: €5,300
No Limit Hold'em - EPT Cup Day 1C (Event #16)
Buy-in: €220
Qualifier to EPT High Roller (Event #19)
Buy-in: €600
EPT Open Madrid Main Event Day 3
Buy-in: €0
EPT Open Madrid Main Event Day 4
Buy-in: €0
EPT Cup Day 2
Buy-in: €0
No Limit Hold'em - EPT High Roller Day 2 (Event #20)
Buy-in: €5,300
No Limit Hold'em (Event #21)
Buy-in: €120
No Limit Hold'em - 6-Handed (Event #22)
Buy-in: €1,100

The Hendon Mob